PRISER PÅ UTLEIE AV VIKARER

                                                                          Gjeldende fra og med 1.mars 2022
 

Trondheim Private Omsorgstjeneste AS leier ut helsepersonell for oppdrag i alle kommuner i Norge.
 

 

Sykepleier                                                                  699,- pr time.

Helsefagarbeider                                                       625,- pr time.
I sommermånedene juni-juli-august gjelder egne priser. 


 

Tillegg kveld/natt   181,- pr time     Tillegg helg 181,- pr time

                                        Rød-dager 133 %


  •  

priser.jpg