Utleie av sykepleiere/helsefagarbeidere til kommuner i Norge

PRISER PÅ UTLEIE AV VIKARER

                                                                          Gjeldende fra og med 15.mars 2021Trondheim Private Omsorgstjeneste AS leier ut helsepersonell for oppdrag i alle kommuner i Norge.
 


Sykepleier                                                                  689,- pr time.

Helsefagarbeider                                                       589,- pr time.

 Tillegg kveld/natt   181,- pr time     Tillegg helg 181,- pr time

                                        Rød-dager 133 %